Културни центар „Легат“  је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време. Области деловања Центра су у области друштвене, културолошке и едукативне природе у коју се могу добровољно учланити грађани свих узраста, нација, вероисповести, раса а у циљу задовољавања потребе за културним, едукативним и креативним радом.

Програмски циљеви и садржај активности Центра су:

 • развој културе, едукације, техничке културе и креативног развоја који доводе до побољшања друштвеног, културног и економског статуса грађана;
 • промовисање, организовање и стављање у функцију радионица намењених за креативно изражавање младих;
 • унапређивање и афирмација модерне уметности, књижевности, театра, музичке и ликовне едукације;
 • очување традиционалне културне баштине;
 • унапређење културе кроз укључивање младих као и стварање прилика за креативнои уметничко изражавање кроз промоцију њихових дела;
 • помоћ младима у добијању информација које им омогућују да утичу на својубудућност и олакшају одлучивање у будућим изборима;
 • промовисање структура које олакшавају грађанима приступ креативнимактивностима и способностима;
 • укључивање и организовање грађана припадника националних мањина у циљупромовисања и очувања њихових културних баштина и традиција. Ради остваривања својих циљева Центар ће радити на следећим задацима:
 • промовисање Центра као поливалентног удружења намењеног свим грађанима без обзира на узраст, националност и вероисповест;
 • афирмација било ког вида културе и екологије;
 • развијање хуманистичке етике и етике очувања и унапређивања човекове средине.
 • сарадња са културним и научним институцијама које су по својим циљевима иинтересима блиске Центру;
 • обука и едукација грађана, а нарочито младих, користећи сарадњу са другим организацијама из Србије и иностранства које имају исте или сличне циљеве и интересе;
 • издавање стручне и пропагандне литературе која промовише културу и науку;
 • организовање, стављање у функцију и промовисање специјалних радионицанамењених за креативно изражавање младих;
 • организовање и промовисање курсева и семинара за оспособљавање младих уобластима креативног и уметничког изражавања;
 • организовање, стављање у функцију и промовисање специјалних радионицанамењених едукацији становништва и младих у практичном коришћењу рачунара;
 • организовање и промовисање курсева и семинара за оспособљавање младих укоришћењу рачунарског софтвера;
 • организовање и промовисање курсева и семинара са амбијенталном и еколошкомтематиком;
 • организовање и промовисање курсева и семинара за оспособљавање младих уобластима нових мултимедијалних технологија и нових средстава комуникације;
 • организовање, стављање у функцију и промовисање окупљања, забава, концерата и представа, књижевних вечери, промоција књига, уметничких пројеката и сличних догађаја који промовишу друштвени и социјални живот и уметничко и креативноизражавање грађана;
 • организовање и промовисање курсева и семинара у вези заштите личних података иинформација на дигиталним уређајима;
 • организовање и промовисање курсева и семинара у вези аудио и видео снимања итонске и видео обраде;
 • организовање и промовисање курсева и семинара у вези коришћења перифернихуређаја и синхронизације уређаја;
 • организовање, производњу и промовисање документарног материјала у штампаномили аудио-визуелном облику;
 • организовање и промовисање културних сусрета, изложби и сличног;
 • организовање семинара, конференција и расправа и директно у реализацијипројеката;
 • развијање и промовисање односа са локалним властима у циљу заједничког наступаи деловања у давању структуралних услуга и подршке младима;
 • промовисање и подршка националним и међународним скуповима у циљу разменеискустава на пољима уметничког, креативног, културног напретка.

Leave a comment